Bourns代理商,Bourns电位器代理
专注于Bourns电位器的即时报价、快速出货
 • TVS - 晶闸管
  TISP4070J3BJR-S
 • 芯片电阻
  CR1206-FX-3741ELF
 • 微调电位计
  3386X-1-501
 • 芯片电阻
  CRL2512-FU-R010ELF
 • 电阻器网络,阵列
  4306R-102-222LF
 • 铁氧体磁珠和芯片
  MH2029-301Y
 • 电阻器网络,阵列
  4606X-AP2-153LF
 • 旋转式电位计,变阻器
  PTV142B20E120AB502
 • TVS - 二极管
  SMCJ13CA
 • 固定值电感器
  5900-473
 • 滑动电位计
  PTB6043-2010BPB103
 • 矩形连接器 - 弹簧式
  70ADJ-6-FL0
 • 微调电位计
  3005P-1-203
 • 固定值电感器
  RLB0914-121KL
 • 电阻器网络,阵列
  CAY10-224J4LF
 • 微调电位计
  3296P-1-501LF
 • 微调电位计
  TC42X-2-503E
 • 芯片电阻
  CR0805-FX-6192ELF
 • 微调电位计
  3386X-1-104T
 • 芯片电阻
  CR2512-JW-683ELF
 • 电阻器网络,阵列
  4310M-101-470LF
 • 通孔电阻器
  FW20A22R0JA
 • 电阻器网络,阵列
  4610X-101-223
 • 固定值电感器
  CS321613-R15K
 • Bourns代理的长期订单优势货源:随时现货+极具竞争力的价格

  国内知名的从事Bourns电位器销售的Bourns一级代理商,一手货源,大小批量出货