Bourns代理商,Bourns电位器代理
专注于Bourns电位器的即时报价、快速出货
 • 位置传感器 - 角,线性位置测量
  3046L-3-203
 • 固定值电感器
  SDE6603-100M
 • TVS - 二极管
  CD214A-T20ALF
 • TVS - 二极管
  SMBJ26A
 • 微调电位计
  3302W-3-503E
 • 芯片电阻
  CR0805-FX-1913ELF
 • 微调电位计
  3386H-DF6-204
 • 芯片电阻
  CRL0603-FW-3R90ELF
 • 微调电位计
  TC33X-1-101E
 • 电阻器网络,阵列
  4308M-101-392
 • PTC 可复位保险丝
  MF-R040-2
 • 电阻器网络,阵列
  4604X-101-821LF
 • 编码器
  PEC12-2217F-N0024
 • 固定值电感器
  PM5022-3R3M-RC
 • 固定值电感器
  5717-RC
 • 固定值电感器
  2100HT-181-V-RC
 • 固定值电感器
  RL262-472J-RC
 • 电阻器网络,阵列
  CAY16-222J4GLF
 • 微调电位计
  3292L-1-200MLF
 • 芯片电阻
  CR0603-JW-150ELF
 • 微调电位计
  3362U-1-251
 • 芯片电阻
  CR0402-J/-8R2GLF
 • 固定值电感器
  SRU1048-561Y
 • 电阻器网络,阵列
  4108R-1-330LF
 • Bourns代理的长期订单优势货源:随时现货+极具竞争力的价格

  国内知名的从事Bourns电位器销售的Bourns一级代理商,一手货源,大小批量出货