Bourns代理商,Bourns电位器代理
专注于Bourns电位器的即时报价、快速出货
 • 微调电位计
  3059Y-1-504LF
 • 固定值电感器
  SDR0906-151KL
 • TVS - 二极管
  CD214C-T43CALF
 • 微调电位计
  3314Z-GA4-100E
 • 芯片电阻
  CR1206-FX-4753ELF
 • 微调电位计
  3386W-1-500
 • 芯片电阻
  CRL2512-FW-R910ELF
 • 电阻器网络,阵列
  4310R-101-622
 • 铁氧体磁珠和芯片
  MG2029-121Y
 • 电阻器网络,阵列
  4606X-101-241LF
 • 固定值电感器
  5705
 • 旋转式电位计,变阻器
  PTV142B40E025AB104
 • 固定值电感器
  SRR1280-680M
 • 滑动电位计
  PTA6043-2010CIB203
 • 矩形连接器 - 弹簧式
  70AAJ-3-F1
 • 固定值电感器
  2300LL-330-V-RC
 • 固定值电感器
  RLB0712-120KL
 • 电阻器网络,阵列
  CAY10-130J2LF
 • 微调电位计
  3296W-1-205LF
 • 芯片电阻
  CR0805-FX-7870ELF
 • 微调电位计
  3386J-1-104
 • 芯片电阻
  CR2010-JW-102ELF
 • 电阻器网络,阵列
  4310M-101-104LF
 • 固定值电感器
  FSR1013-223KL
 • Bourns代理的长期订单优势货源:随时现货+极具竞争力的价格

  国内知名的从事Bourns电位器销售的Bourns一级代理商,一手货源,大小批量出货